Leestijd: 6 minuten

Internationale instroom en bereik

Belangrijkste realisaties

  • Met de oprichting van Una Europa liggen we aan de basis van een Europese universiteit
  • Dankzij Una Europa een sterk aanbod in Europese studies, duurzaamheid en erfgoed
  • Ontwikkeling van internationale rekrutering en verwelkoming tot krachtige hefbomen
  • Aanvragen van internationale studenten met 70% verhoogd ten opzichte van 2017
  • Toegenomen instroom van internationale studenten, met 50% van buiten de EU
  • Sterk aanbod van twintig MOOC’s op edX, en tien in ontwikkeling
  • Grote speler op het terrein van de MOOC’s met een bereik van 230.000 cursisten
© KU Leuven

Eén Europese universiteit, 12.000 internationale studenten, 230.000 MOOC-ers

In september 2017 gaf de Franse president Emmanuel Macron zijn spraakmakende Sorbonne-speech. Hij riep op tot de ontwikkeling van Europese universiteiten om zo de krachten te bundelen in onderzoek en onderwijs. We hebben hier snel op ingespeeld en geopteerd voor de oprichting van een eigen alliantie, vandaag bekend als Una Europa. Deze alliantie werd als één van de allereerste door de Europese Commissie erkend en gefinancierd als Europese universiteit. We vormen ze samen met de universiteiten van Bologna, Edinburgh en Helsinki, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Complutense de Madrid, Freie Universität Berlin en Jagiellonian Krakow. Acht universiteiten uit evenveel landen en negen taalgebieden.  

Una Europa ontwikkelt initiatieven in onderzoek en in onderwijs, in domeinen zoals artificiële intelligentie, Europese studies, duurzaamheid, one health en cultureel erfgoed. De KU Leuven is intens betrokken bij de ontwikkeling van gezamenlijke bachelors in Europese studies en in duurzaamheid, en in een gezamenlijk doctoraatsprogramma in cultureel erfgoed. Het zijn stappen naar een verder doel: uitgroeien tot een (h)echte Europese universiteit, met een eigen positionering en een aanbod voor studenten uit alle windstreken dat het beste van de acht partners bundelt, met vrij verkeer van studenten en onderzoekers en een directe erkenning en transfer van credits

Kan u zich dat voorstellen? Dat op een dag een alumna u aanspreekt met de mededeling dat ze net haar diploma van Una Europa behaald heeft? Dat een KU Leuven-student aan de Freie Universität het studentenrestaurant betreedt alsof hij Berliner is, maar dat ook kan met zijn KU Leuven-studentenkaart? Dat een doctoranda uit de Faculteit Letteren of Architectuur haar doctoraatsprogramma bij meerdere Una-partners opbouwt? Dat de acht partners zich engageren om ook samenwerking met het globale Zuiden aan te gaan, met een Una Africa? Dát is de toekomst zoals we ze zien. Een droom die we delen en willen realiseren: één Europa, of de weg daar naartoe. 

Internationale rekrutering

De KU Leuven wil deel zijn van een Europees geheel. Maar we willen ook de wereld kunnen ontvangen en studenten uit alle continenten onderdompelen in onze benadering van onderwijs en onderzoek. Daarom hebben we vele tandjes (en middelen) bijgestoken in de internationale rekrutering. De KU Leuven is uitgegroeid tot een sterk merk, en dat voelen we vandaag in een verhoogde aantrekkelijkheid voor meer en betere internationale studenten. 

De voorbije jaren is een gestage groei gerealiseerd van het aantal internationale diplomastudenten. Vergeleken met 2017 ontvangen we nu 70 procent (!) meer aanvragen van internationale kandidaten. Ook de kwaliteit van de instromende studenten is verbeterd. Opvallend is dat 50 procent van de internationale studenten van buiten de Europese Unie komt, met een groot aantal studenten uit China, India, Turkije, Iran en de VS.

Dat is kenmerkend voor de KU Leuven. Ik ervaar die vervlechting van nationaliteiten, talen en culturen als een verrijking die maar mogelijk is dankzij een uitgekiende internationale positionering, met een focus op prioritaire partners en opkomende regio’s. De regionale comités geven mee richting aan de academische samenwerking en de rekrutering van jonge onderzoekers en studenten in een reeks van regio’s binnen en buiten Europa. De KU Leuven ontwikkelt ook een netwerk van liaisons die de plannen van de regionale comités opvolgen en implementeren.  

Waarom ik die keuze heb gemaakt? Ik wil in ons eigen huis kansen creëren om de wereld te ontdekken en interculturele vaardigheden aan te scherpen. Ik wil verantwoordelijkheid opnemen voor onze Vlaamse kennisketen en arbeidsmarkt, door talenten aan te trekken voor onderzoek en innovatie en zuurstof te geven aan  een gesatureerde arbeidsmarkt. Ik wil kunnen bijdragen aan de opbouw van (academische) capaciteit in het Zuiden. Ik wil bovenal Belgische jongeren een rijkere vorming als wereldburger kunnen aanbieden en dat kan beter vanuit de confrontatie met een mix van culturen.

En ja, ik bekommer me ook om de toekomst van de KU Leuven. Want in een kleine regio waar ook de andere universiteiten streven naar een zo volledig mogelijk opleidingsaanbod, is internationale rekrutering een noodzakelijke versterking. 

KU Leuven: 230.000 extra leerders

Een internationale student kan ook thuis van de KU Leuven proeven, bijvoorbeeld door deel te nemen aan één van onze Massive Open Online Courses of MOOCs. Ook hier heb ik een keuze gemaakt om te investeren en om op basis van ons onderzoek en in lijn met onze opdrachtverklaring een divers globaal publiek te kunnen bereiken in Noord en Zuid. Dit past bij de inclusieve universiteit die de KU Leuven wil zijn. 

Inzicht krijgen in de werking van vaccins, de wetenschappelijke kneepjes van bierbrouwen doorgronden of virtuele excursies maken doorheen de tropen: met ons MOOC-platform KULeuvenX kunnen geïnteresseerden van over de hele wereld het van thuis uit. De KU Leuven biedt intussen twintig van deze digitale opleidingen gratis aan op het edX-platform van Harvard University en Massachusetts Institute of Technology (MIT). U dacht dat de KU Leuven met 60.000 studenten groot is? Wel, tel er nog eens 230.000 internationale MOOC-leerders bij. Het aanbod is groeiend, met nog eens een tiental MOOCs in de pijplijn. De KU Leuven was een laatkomer op de bühne, maar heeft zich snel in de Europese kopgroep genesteld. 

Onze meest populaire digitale opleiding past overigens goed bij deze ontwrichtende tijden: Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach. Deze opleiding van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen overtuigde maar liefst 54 623 cursisten. Een voorbeeld, op vele vlakken. 

Een woord van appreciatie

De rectoren van de Una Europa-universiteiten zijn echte collega’s en goede kennissen geworden. Ik wil hen danken voor het vertrouwen en voor de wijze waarop ze ons gevoed hebben tijdens de vele gesprekken over die grote gedeelde droom. 

Wat inzake internationalisering gegroeid is uit de (h)echte samenwerking tussen de diensten marketing, onderwijsprocessen en onderwijsbeleid, het international office, het alumni office, de studentenvoorzieningen, de personeelsdienst en de faculteiten, is indrukwekkend. Hoed af. Ook voor alle leden van de regionale comités en de bezielers van onze internationale alumnichapters.

Die hoed gaat ook af voor de medewerkers van het MOOC-team en voor alle collega’s die zich aan de ontwikkeling van hun hoogsteigen digitale opleiding hebben gezet. Ja, ze hebben er ondersteuning voor gekregen. Maar we beseffen dat de ontwikkeling van een MOOC tijd en energie vraagt. Dank daarvoor.